Spisak zemalja u kojima smo do sada izvozili:

  • Grčka
  • Danska
  • Mađarska
  • Crna Gora
  • Makedonija
  • Hrvatska
  • Slovenija